Orddeling av Gebieter

Lurer du på hvor du skal dele det Tyske ordet Gebieter? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

Ge-bie-ter

Siste orddelinger av dette språket