Orddeling av Polymermischung

Lurer du på hvor du skal dele det Tyske ordet Polymermischung? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

Po-ly-mer-mi-schung

Siste orddelinger av dette språket