Orddeling av Präjudizieren

Lurer du på hvor du skal dele det Tyske ordet Präjudizieren? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

Prä-ju-di-zie-ren

Siste orddelinger av dette språket