Orddeling av ewigkeitsaspekt

Lurer du på hvor du skal dele det Tyske ordet ewigkeitsaspekt? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

ewig-keits-as-pekt

Siste orddelinger av dette språket