Orddeling av formatinformation

Lurer du på hvor du skal dele det Tyske ordet formatinformation? Ordet kan bli delt i 8 deler, som vist under.

for-ma-t-in-for-ma-ti-on

Siste orddelinger av dette språket