Orddeling av kurzatmigkeit

Lurer du på hvor du skal dele det Tyske ordet kurzatmigkeit? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

kurz-at-mig-keit

Siste orddelinger av dette språket