Orddeling av prachtinitial

Lurer du på hvor du skal dele det Tyske ordet prachtinitial? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

pracht-in-iti-al

Siste orddelinger av dette språket