Orddeling av wegzuräumen

Lurer du på hvor du skal dele det Tyske ordet wegzuräumen? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

weg-zu-räu-men

Siste orddelinger av dette språket