Orddeling av Agrobacterium

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet Agrobacterium? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

Agrobac-teri-um

Synonym av Agrobacterium:

noun Agrobacterium, genus Agrobacterium, bacteria genus

Siste orddelinger av dette språket