Orddeling av Babylon

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet Babylon? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

Baby-lon

Synonym av Babylon:

noun Babylon, city, metropolis, urban center

Siste orddelinger av dette språket