Orddeling av Babylonia

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet Babylonia? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

Baby-lo-nia

Synonym av Babylonia:

noun Babylonia, Chaldaea, Chaldea, geographical area, geographic area, geographical region, geographic region

Siste orddelinger av dette språket