Orddeling av Bactrian

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet Bactrian? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

Bac-tri-an

Siste orddelinger av dette språket