Orddeling av Bakelite

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet Bakelite? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

Bake-lite

Synonym av Bakelite:

noun Bakelite, plastic

Siste orddelinger av dette språket