Orddeling av Baldwin

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet Baldwin? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

Bald-win

Synonym av Baldwin:

noun Baldwin, James Baldwin, James Arthur Baldwin, writer, author
noun Baldwin, Stanley Baldwin, 1st Earl Baldwin of Bewdley, statesman, solon, national leader
noun Baldwin, eating apple, dessert apple

Siste orddelinger av dette språket