Orddeling av Balfour

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet Balfour? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

Bal-four

Synonym av Balfour:

noun Balfour, Arthur James Balfour, 1st Earl of Balfour, statesman, solon, national leader

Siste orddelinger av dette språket