Orddeling av Ballagh

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet Ballagh? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

Bal-lagh

Siste orddelinger av dette språket