Orddeling av Bandar

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet Bandar? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

Ban-dar

Siste orddelinger av dette språket