Orddeling av Bangalore

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet Bangalore? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

Ban-ga-lore

Synonym av Bangalore:

noun Bangalore, city, metropolis, urban center

Siste orddelinger av dette språket