Orddeling av Bantu

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet Bantu? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

Ban-tu

Synonym av Bantu:

adj Bantu, African
noun Bantu, African
noun Bantu, Bantoid language, Niger-Congo

Siste orddelinger av dette språket