Orddeling av Barranquilla

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet Barranquilla? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

Bar-ran-quil-la

Synonym av Barranquilla:

noun Barranquilla, city, metropolis, urban center, port

Siste orddelinger av dette språket