Orddeling av Barrie

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet Barrie? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

Bar-rie

Synonym av Barrie:

noun Barrie, James Barrie, J. M. Barrie, James Matthew Barrie, Sir James Matthew Barrie, dramatist, playwright

Siste orddelinger av dette språket