Orddeling av Barrow

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet Barrow? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

Bar-row

Definisjon av Barrow:

1.
The quantity that a barrow will hold
2.
(archeology) a heap of earth placed over prehistoric tombs
3.
A cart for carrying small loads
Has handles and one or more wheels

Synonym av Barrow:

noun barrowful, containerful
nounburial mound, grave mound, tumulus, mound, hill
noungarden cart, lawn cart, wheelbarrow, handcart, pushcart, cart, go-cart

Siste orddelinger av dette språket