Orddeling av Basseterre

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet Basseterre? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

Bas-seterre

Synonym av Basseterre:

noun Basseterre, national capital

Siste orddelinger av dette språket