Orddeling av Bastogne

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet Bastogne? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

Bas-togne

Siste orddelinger av dette språket