Orddeling av Battilana

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet Battilana? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

Bat-ti-lana

Siste orddelinger av dette språket