Orddeling av Baudot

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet Baudot? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

Bau-dot

Siste orddelinger av dette språket