Orddeling av Bayer

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet Bayer? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

Bay-er

Synonym av Bayer:

noun aspirin, acetylsalicylic acid, Bayer, Empirin, salicylate, analgesic, anodyne, painkiller, pain pill

Siste orddelinger av dette språket