Orddeling av Bolivian

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet Bolivian? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

Bo-li-vian

Synonym av Bolivian:

adj Bolivian, South American country, South American nation
noun Bolivian, South American

Siste orddelinger av dette språket