Orddeling av Bolognese

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet Bolognese? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

Bolog-nese

Siste orddelinger av dette språket