Orddeling av Bolshevik

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet Bolshevik? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

Bol-she-vik

Definisjon av Bolshevik:

1.
Emotionally charged terms used to refer to extreme radicals or revolutionaries
2.
A Russian member of the left-wing majority group that followed Lenin and eventually became the Russian communist party
3.
Of or relating to Bolshevism
Bolshevik Revolution

Synonym av Bolshevik:

adj Bolshevik, Bolshevist, Bolshevistic, communism
noun Bolshevik, Marxist, pinko, red, bolshie, radical
noun Bolshevik, Bolshevist, communist, commie

Siste orddelinger av dette språket