Orddeling av Bolshevist

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet Bolshevist? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

Bol-she-vist

Synonym av Bolshevist:

adj Bolshevik, Bolshevist, Bolshevistic, communism
noun Bolshevik, Bolshevist, communist, commie

Siste orddelinger av dette språket