Orddeling av Bombay

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet Bombay? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

Bom-bay

Synonym av Bombay:

noun Mumbai, Bombay, city, metropolis, urban center

Siste orddelinger av dette språket