Orddeling av Bordeaux

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet Bordeaux? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

Bor-deaux

Synonym av Bordeaux:

noun Bordeaux, city, metropolis, urban center, port
noun Bordeaux, Bordeaux wine, wine, vino

Siste orddelinger av dette språket