Orddeling av Borden

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet Borden? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

Bor-den

Siste orddelinger av dette språket