Orddeling av Boreal

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet Boreal? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

Bo-re-al

Definisjon av Boreal:

1.
Relating to or marked by qualities associated with the north wind
2.
Toward or located in the north
The boreal signs of the Zodiac
3.
Comprising or throughout far northern regions

Synonym av Boreal:

adj wind, air current, current of air
adjcardinal compass point
adj circumboreal, northern

Siste orddelinger av dette språket