Orddeling av Borealis

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet Borealis? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

Bo-re-alis

Siste orddelinger av dette språket