Orddeling av Borneo

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet Borneo? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

Bor-neo

Synonym av Borneo:

noun Borneo, Kalimantan, island

Siste orddelinger av dette språket