Orddeling av Borodino

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet Borodino? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

Borodi-no

Synonym av Borodino:

noun Borodino, pitched battle

Siste orddelinger av dette språket