Orddeling av Bowery

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet Bowery? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

Bow-ery

Definisjon av Bowery:

1.
A street in Manhattan noted for cheap hotels frequented by homeless derelicts
2.
Like a bower
Leafy and shady A bowery lane

Synonym av Bowery:

adj leafy
noun Bowery, street

Siste orddelinger av dette språket