Orddeling av Chalan

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet Chalan? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

Cha-lan

Siste orddelinger av dette språket