Orddeling av Chalcolithic

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet Chalcolithic? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

Chal-col-ith-ic

Siste orddelinger av dette språket