Orddeling av Chambers

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet Chambers? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

Cham-bers

Definisjon av Chambers:

1.
English architect (1723-1796)
2.
Place in a chamber

Synonym av Chambers:

noun Chambers, William Chambers, Sir William Chambers, architect, designer
noun chamber, enclosure
noun chamber, cavity, bodily cavity, cavum
noun chamber, room
noun chamber, assembly
noun bedroom, sleeping room, chamber, bedchamber, room

Siste orddelinger av dette språket