Orddeling av Chapman

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet Chapman? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

Chap-man

Definisjon av Chapman:

1.
United States pioneer who planted apple trees as he traveled (1774-1845)
2.
Archaic term for an itinerant peddler

Synonym av Chapman:

noun Chapman, John Chapman, Johnny Appleseed, pioneer
noun peddler, pedlar, packman, hawker, pitchman

Siste orddelinger av dette språket