Orddeling av Charlemagne

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet Charlemagne? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

Charle-magne

Synonym av Charlemagne:

noun Charlemagne, Charles I, Charles the Great, Holy Roman Emperor, Carolingian, Carlovingian

Siste orddelinger av dette språket