Orddeling av Charlottetown

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet Charlottetown? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

Char-lot-te-town

Synonym av Charlottetown:

noun Charlottetown, provincial capital

Siste orddelinger av dette språket