Orddeling av Chemnitz

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet Chemnitz? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

Chem-nitz

Synonym av Chemnitz:

noun Chemnitz, Karl-Marx Stadt, city, metropolis, urban center

Siste orddelinger av dette språket