Orddeling av Cherokee

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet Cherokee? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

Chero-kee

Synonym av Cherokee:

noun Cherokee, Iroquoian, Iroquois, Iroquoian language
noun Cherokee, Iroquois

Siste orddelinger av dette språket