Orddeling av Chomsky

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet Chomsky? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

Chom-sky

Synonym av Chomsky:

noun Chomsky, Noam Chomsky, A. Noam Chomsky, linguist, linguistic scientist

Siste orddelinger av dette språket