Orddeling av Christian

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet Christian? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

Chris-t-ian

Synonym av Christian:

adj Christian, religion, faith, religious belief
adj christian, christianly, christlike, christly
noun Christian, religionist, religious person

Siste orddelinger av dette språket