Orddeling av Domingo

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet Domingo? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

Domin-go

Synonym av Domingo:

noun Domingo, Placido Domingo, tenor

Siste orddelinger av dette språket